Mål: 1112-20

HFD 2020 not. 16

HFD 2020 not. 16

Fråga om direktåtkomst och överföring av sekretess.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.