Mål: 1303--1311-20

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om offentlig upphandling

Tillstånd till prövning i kammarrätt; offentlig upphandling. (Mål nr 1303--1311-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3556-19 samt 3567--3574-19).