Mål: 4583--4584-19

HFD 2021 ref. 21

HFD 2021 ref. 21

Avdrag får inte vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de
avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.

Dom i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt m.m.

Avdrag får inte vägras för kostnader i en näringsverksamhet, eller för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana kostnader, på den grunden att de avser tillgångar som ägs av någon annan än den som bedriver verksamheten.