Mål: 1363-20

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.