Mål: 1262-20

HFD 2020 ref. 60

HFD 2020 ref. 60

En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.