Mål: 3573-19

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En persons tillfälliga bosättning på familjens fritidsfastighet före utflyttning från Sverige har inte medfört att denne ansetts ha väsentlig anknytning hit.