Mål: 4959-19

HFD 2020 ref. 36

HFD 2020 ref. 36


Fråga om i vilken utsträckning uppgifter på ett skattekonto omfattas av sekretess.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; fråga gällande i vilken utsträckning uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess.