Mål: 6556-19

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt.