Mål: 1593-19

Dom i mål om utdömande av vite

Fråga om ett vitesföreläggande har varit tillräckligt preciserat.