Mål: 1662-20

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling. Överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2020/79-54.