Mål: 252-20

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt