Mål: 5192-19

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning avseende överklagande i fråga om tillsyn enligt miljöbalken avseende militär verksamhet vid Försvarets materialverks provplats Karlsborg.