Mål: 5346-19

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.