Mål: 5346-19

HFD 2020 not. 27

HFD 2020 not. 27

Fråga om makars bostad i Sverige tillsammans med övriga anknytningsfaktorer medför att de har väsentlig anknytning hit.