Mål: 1896-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild granskare i ekonomisk förening

Särskild granskare i ekonomisk förening. (Mål nr 1896-19, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1969-18).