Mål: 1846-20

HFD 2020 ref. 50

HFD 2020 ref. 50

Fråga om en förvaltare har rätt att för huvudmannens räkning ta del av uppgifter som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess.