Mål: 2858-18

HFD 2020 ref. 31

HFD 2020 ref. 31

En värdepappersfond som är organiserad i form av en unit trust och omfattas av UCITS-direktivet är utdelningsberättigad vid tillämpningen av kupongskattelagens bestämmelser om återbetalning av kupongskatt.