Mål: 6507-19

Dom i mål om färdtjänst

Fråga om en informationsskrivelse, som trafikförvaltningen skickat ut till personer med färdtjänsttillstånd, utgör ett överklagbart beslut.