Mål: 2196-20

Beslut i mål om inkomstskatt; fråga om avvisning, återställande av försutten tid, prövningstillstånd samt ersättning för kostnader

Avvisat överklagande i mål om inkomstbeskattning 2015 samt återställande av försutten tid.