Mål: 2859-19

HFD 2020 ref. 34

HFD 2020 ref. 34

Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklagbart förvaltningsbeslut.