Mål: 2859-19

HFD 2020 ref. 34

HFD 2020 ref. 34

Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteck-ning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklag-bart förvaltningsbeslut.