Mål: 1549-19

HFD 2020 ref. 32

HFD 2020 ref. 32

Fråga om tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag för makar i ett polygamt äktenskap.