Mål: 1549-19

Dom i mål om bostadsbidrag

Fråga om tillämpningen av reglerna om bostadsbidrag för makar i ett polygamt äktenskap.