Mål: 1046-20

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om gravsättning

Tillstånd till prövning i KR; gravsättning enligt begravningslagen (Mål nr 1046-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 296-19).