Mål: 5704-19, 5705-19

Domar mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ett friskvårdsbidrag som används till en fortsättningskurs i hästkörning (I) respektive för att träna fält- och westernskytte har ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.