Mål: 5704-19, 5705-19

HFD 2020 ref. 33

HFD 2020 ref. 33

Ett friskvårdsbidrag som används till en fortsättningskurs i hästkörning (I) respektive för att träna fält- och western-skytte (II) har ansetts utgöra skattefri personalvårds-förmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.