Mål: 2613-20

HFD 2020 not. 41

HFD 2020 not. 41

Fråga om rätt att ta del av uppgifter i journalanteckningar som Kriminalvården i ett mål gett in till domstol.