Mål: 2636-19

HFD 2020 ref. 37

HFD 2020 ref. 37

Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked