Mål: 2636-19

Dom i mål om tillsyn enligt stiftelselagen

Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.