Mål: 6562-19

HFD 2020 ref. 35

HFD 2020 ref. 35

En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undan-tagna tandvårdstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.