Mål: 936-20

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Undanröjt förhandsbesked om mervärdesskatt.