Mål: 936-20

HFD 2020 not. 36

HFD 2020 not. 36

Skatterättsnämndens förhandsbesked om mervärdesskatt har undanröjts på grund av oklara förutsättningar i ansökan.