Mål: 3441-20

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Riksdagsförvaltningens beslut 2020-03-05.