Mål: 1891-20

Beslut i mål om rättidsprövning m.m.

Rättidsprövning. Fråga om rätt för person för vilken förordnats förvaltare att själv föra talan i mål om psykiatrisk tvångsvård.