Mål: 1891-20

HFD 2020 not. 38

HFD 2020 not. 38

Fråga om rätt för en person för vilken förordnats förvaltare att själv föra talan i mål om psykiatrisk tvångsvård.