Mål: 3446-20

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om en handling förvarats hos en myndighet.