Mål: 3446-20

HFD 2020 not. 39

HFD 2020 not. 39

Fråga om en allmän handling förvarats hos en myndighet.