Mål: 1655-20

HFD 2020 not. 23

HFD 2020 not. 23

Fråga om resning av Migrationsöverdomstolens beslut att avvisa ett överklagande av ett beslut av en migrationsdomstol att överlämna ett mål till en annan migrationsdomstol.