Mål: 4477-20

Prövningstillstånd ej meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Bistånd enligt socialtjänstlagen; inhibitionsyrkande (Mål nr 4477-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3934-20).