Mål: 3747-20

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande regeringsbeslut I2020/01087/D avseende uppdrag att kartlägga hot och risker för elektroniska kommunikationsnät samt föreslå lämpliga åtgärder för att reducera riskerna.