Mål: 6357-19

HFD 2020 ref. 38

HFD 2020 ref. 38

Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om handlingar som förvaras hos ett regionägt bolag med uppdrag att sköta regionens förvaltning av donationsstiftelser utgör allmänna handlingar.