Mål: 918-20

HFD 2021 not. 31

HFD 2021 not. 31

Fråga om beviskrav och bevisvärdering vid prövning av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne avlidit utomlands.

Dom i mål om folkbokföring

Folkbokföring