Mål: 3818-20

HFD 2020 not. 40

HFD 2020 not. 40

En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd har avslagits. Ansökan om återställande av försutten tid har också avslagits eftersom tid för att komplettera ett överklagande inte är en sådan frist som kan återställas.