Mål: 975-20

HFD 2020 not. 42

HFD 2020 not. 42

Frågan gällde om den resultatandel som en bolagsman i ett kommanditbolag skulle erhålla utgjorde ersättning för utförda tjänster i mervärdesskattehänseende. Ansökan aktualiserade frågor av utrednings- och beviskaraktär som inte lämpade sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked.