Mål: 966-20

HFD 2020 not. 43

HFD 2020 not. 43

Handlingar, som inte hänförts till något ärende eller hade justerats eller färdigställts på annat sätt, ansågs inte som allmänna.