Mål: 6172-19

HFD 2020 ref. 40

HFD 2020 ref. 40

När en förälders rätt till ekonomiskt bistånd för boende har prövats har en hemmavarande vuxen dotters del av boendekostnaden beaktats.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

När en förälders rätt till ekonomiskt bistånd för boende har prövats har en hemmavarande vuxen dotters del av boendekostnaden beaktats.