Mål: 655-20

HFD 2021 ref. 23

HFD 2021 ref. 23

Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.

Beslut i mål om bevissäkring

Det saknas lagstöd för att bevilja bevissäkring av handlingar som är lagrade i en s.k. molntjänst.