Mål: 6607-19

HFD 2021 ref. 31 (I)

HFD 2021 ref. 31 (I och II)

Fråga om synnerliga skäl för ändring av en stiftelses ändamål (I).

Dom i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

Fråga om synnerliga skäl för ändring av en stiftelses ändamål.