Mål: 1342-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

Fråga om det finns synnerliga skäl att ändra en stiftelses ändamål (Mål nr 1342-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8417-18)