Mål: 5148-20

Prövningstillstånd i Kammarrätt meddelat i mål om offentlig upphandling

Tillstånd till prövning i Kammarrätt, offentlig upphandling.