Mål: 292-20

HFD 2020 ref. 47

HFD 2020 ref. 47

Fråga om rätt till sjukpenning när en arbetstagare byter anställning under en pågående sjukperiod.