Mål: 292-20

Dom i mål om sjukpenning

Fråga om rätt till sjukpenning när en arbetstagare byter anställning under en pågående sjukperiod.