Mål: 6445-19

HFD 2020 not. 45

HFD 2020 not. 45

Fråga om skattskyldigheten för ett kommanditbolags resultat när andelar i bolaget överlåtits under året. Förhandsbesked om inkomstskatt.