Mål: 2245-19

HFD 2020 ref. 42

HFD 2020 ref. 42

Fråga om vad som avses med uttrycket heltidsutbildning vid bestämmande av ramtid inom arbetslöshetsförsäkringen.