Mål: 2245-19

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

Fråga om vad som avses med uttrycket heltidsutbildning vid bestämmande av ramtid inom arbetslöshetsförsäkringen.