Mål: 2833-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om lagen om tobak och liknande produkter

Fråga om vilket underlag en kommun får kräva in från en sökande för att kunna pröva lämpligheten för tillstånd enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. (Mål nr 2833-20, Kammarrätten i Göteborgs mål 7031-19).