Mål: 3058-20

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.