Mål: 4988-20

HFD 2021 ref. 41

HFD 2021 ref. 41

Fråga om förutsättningar för en länsstyrelse att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen förordna att ett beslut om omhändertagande av djur ska verkställas omedelbart.

Beslut i mål om inhibition av förordnande om omedelbar verkställighet av beslut

Fråga om förutsättningar för en länsstyrelse att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen förordna att ett beslut om omhändertagande av djur ska verkställas omedelbart.