Mål: 3850-19

HFD 2020 ref. 46

HFD 2020 ref. 46

Fråga om vilka krav som bör ställas på en biståndssökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande när han eller hon ansöker om försörjningsstöd
för första gången.