Mål: 3850-19

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om vilka krav som bör ställas på en biståndssökande i fråga om att stå till arbetsmarknadens förfogande när han eller hon ansöker om försörjningsstöd för första gången.