Mål: 4288-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för arbetsresor

Fråga om under vilka förutsättningar en försäkrad har rätt till ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet. (Mål nr 4288-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1830-19)